free samples of viagra online uk cialis purchase online uk natural alternatives to viagra australia where can i buy viagra over the counter in sydney safest place to buy viagra online 2020

PROGRAM KURULUŞLARI

TC Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı (ABB)

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (ABTD)

Program Amaçları:

Türkiye ile AB üye ülkeleri arasında sürdürülebilir bir diyalog kurmak.

Türkiye’deki STK’lar ile AB’deki muadilleri arasında yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde karşılıklı değişim ve işbirliğinin arttırılması.

Hibe Desteği:96.000 Euro / %90

Proje Faaliyetleri

“Liderlik Gelişim Programı” Eğitimleri.

Katılımcılar: Kadın statüsünün güçlendirilmesi konusunda çalışan 20 dernek üyesi ve 25-40 yaş arası üst düzey yönetici adayı 40 saatlik eğitim.

a little girl plays superhero
Psikodrama Çalışmaları: “Kız Çocukları Okulları Yönetiyor”

Bahçeşehir Koleji konferans salonunda psikodrama yöntemiyle 8-12 yaş arası 30 öğrenciyle 6 saat toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilecektir.

Bu bir pilot uygulamadır.

Okul başkanı olmaları konusunda cesaretlenmeleri için drama çalışmaları İzmir’in diğer okullarında da sürdürülecektir.

“Sosyal İçerme ve Çeşitlilik” Çalıştayı.

Kadın hakları konusunda mücadele veren kurumlar, bilim kadınları ve sanatçılar

2 gün sürecek bir uluslararası bir İzmir çalıştayında bir araya geleceklerdir.

AFAEMME 24 Akdeniz ülkesinden iyi uygulamalar ile çalıştayın ilham verici paydaşıdır.

Mentorluk Programı-Women’s Empowerment Principles (WEPs)

İZİKAD 3 ay boyunca İzmir’deki WEPs imzacısı10 şirketin yönetici ve çalışanlarına danışmanlık yapacaktır.

3 aylık mentorluk sonrasında 10 firma temsilcisi ile İZİKAD dernek ofisinde 7 saatlik bir gelişim izleme ve değerlendirme toplantısı düzenlenecektir.

Barcelona Çalışma Ziyareti

AFFAEMME rehberliğinde Barcelona’da bir çalıştay düzenlenecek, başarılı toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamalarıyla bilinen 3 firma ziyaret edilecektir. Ziyaret sonucu katılımcılar tarafından raporlanacaktır.

Uluslararası Kısa Film Yarışması

AFAEMME paydaşlığında Akdeniz ülkelerine açık, “iş yaşamındaki kadın erkek eşitsizliği” konusunda insan hikayelerini konu alan bir kısa film yarışması yapılacaktır.

Kazanan filmlerin sahipleri projenin kapanış toplantısında ödüllendirilecektir.

Aile/Kadın Dostu Kurumlar Ödül Töreni

Proje süresince Birleşmiş Milletler UN Women işbirliği ile İZİKAD üyeleri tarafından kurumlara WEPs konusunda mentorlük yapılacaktır. AFAEMME rehberliğinde kurulacak komite ile Kapanış gecesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ne duyarlı kamu ve özel sektör kurumları belirlenecektir. Bu firmalar hikayeleri ile kapanış gecesine ödül törenine davetli olacaklardır.