online pharmacy viagra utah comprare viagra online generico cialis prix en pharmacie québec puedo comprar viagra en las farmacias sin formula medica viagra discount prices online usa foros de comprar pastillas de viagra

Women Empowerment Principles

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) bir UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifidir.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)’in bir “toplumsal cinsiyet merceği” olarak, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde artarak yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefler. İş dünyası liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 prensibe açıkça taahhüt vermelerini istemektedir.

7 Temel Prensip:

1.Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması
2.Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi
3.Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması
4.Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi
5.Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması
6.Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi
7.Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması